Beskrivelse af dataopbevaring

Denne beskrivelse viser standardkategorier og formål for opbevaring af brugerdata. Visse områder kan have mere specifikke kategorier og formål end dem der er vist her.

Websted

Kategori

Automatisk sletning

Brugers data slettes automatisk for at mindske opbevaring af data.

Perioden for opbevaring er afstemt efter uddannelseslængden og institution samt ud fra viden om elevens fravær.Formål

Automatisk sletning

Brugers data slettes automatisk for at mindske opbevaring af data.

Data opbevares 3 år efter sidste login.

Opbevaringsperiode
3 år
Retligt grundlag
Offentlig myndighedsudøvelse (GDPR Art. 6.1(e)) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
Årsag til behandling af personfølsomme data
Arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og rettigheder (GDPR Art. 9.2(b)) Behandling er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

Brugere

Kategori

Datasletning

Formål

Automatisk sletning

Brugers data slettes automatisk for at mindske opbevaring af data.

Data opbevares 3 år efter sidste login.

Opbevaringsperiode
3 år
Retligt grundlag
Offentlig myndighedsudøvelse (GDPR Art. 6.1(e)) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
Årsag til behandling af personfølsomme data
Arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og rettigheder (GDPR Art. 9.2(b)) Behandling er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.

Kursuskategorier

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Kurser

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Aktivitetsmoduler

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode

Blokke

Formål

Opbevaringsperiode
Der er ikke opgivet en opbevaringsperiode